Despre noi


  Editura Universitară ”Ex Terra Aurum” a luat ființă începând cu data de 11.03.2015, în baza de date a editurilor românești, fiind creată și administrată de Biblioteca Națională a României, prin Centrul Național ISBN. Acest proiect ambițios a prins contur într-un timp relativ scurt, impunând cu succes dezideratele reunite în jurul unor obiective esențiale, cum ar fi:

  1. sprijinirea procesului de învăţământ, prin punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din universitate, specialistilor si publicului larg a materialelor purtătoare de informaţie scrisă, facilitând, astfel, accesul acestora la noutăţile din ştiinţe, arte, cultură, învăţământ, tehnică, tehnologie etc.
  2. sprijinirea şi promovarea creaţiei culturale, artistice, tehnice, tehnologice şi mass- media, afirmarea personalităţilor creatoare ale Universităţii din zona de influenţă teritorială.
  3. sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice.

   

  Editura Universitară ”Ex Terra Aurum dispune de un sediu modern, o bază tehnico-materială adecvată și un colectiv profesionist, provenite prin unirea a două departamente ce funcționau independent, respectiv Atelierul de Multiplicare Cursuri (AMC) și Tipografia D.I.D.I.F.R.

  În conformitate cu „Planul Editorial”, au fost editate și tipărite comenzi care au cuprins: cărți de specialitate cu ISBN, cursuri, manuale pentru studenți și lucrări de profil, pliante, flyere, broșuri, afișe, registre, convenții, contracte de studii etc, ce au reprezentat în ansamblu un volum impresionant de foi tipărite. Acestea au fost distribuite spre vânzare prin Librăria Campusului și spre utilizare la Biblioteca Centrală, pentru dezvoltarea fondului de carte, la Facultățile din cadrul U.S.A.M.V, precum și pentru Cabinet Rectorat, Cabinete Prorectorat, departamente, birouri și direcții, aflate în organigrama USAMV București.

  O componentă importantă a activității o constituie realizarea materialelor promoționale, menite să disemineze informații relevante despre oferta educațională în cadrul conferințelor și târgurilor, a vizitelor din teritoriu la liceele și colegiile de profil, dar și cu ocazia diverselor evenimente științifice.

  Un alt sector de activitate îl reprezintă legarea, condiționarea și recondiționarea cărților aflate în patrimoniul Bibliotecii Centrale și al Bibliotecii Facultății de Medicină Veterinară, ceea ce a reprezentat un număr semnificativ de cărți, cursuri, manuale și teze de doctorat restaurate.

  Începând cu luna martie 2018, s-a redeschis Librăria USAMV - București, ceea ce a dus la vânzarea primelor cărți din portofoliul universitar către diverși doritori, în special studenți, masteranzi și doctoranzi USAMV. Astfel printr-un efort deosebit am reușit să edităm și să multiplicăm în scurt timp 45 de titluri. Menționăm că Librăria este dotată, începând cu luna noiembrie 2018, cu o casă de marcat electronică conform ultimelor modificări legislative, activitatea fiind reglementată drept economică.  

  Seria investițiilor în dotări a continuat a.î. am reușit să înlocuim o parte din utilajele si echipamentele vechi, aflate într-o stare avansată de uzură fizică și morală, în etape și gradual, pe măsura bugetului alocat. Astfel, am achiziționat două mașini tipografice, respectiv: Capsator Electric Galaxia și Perforator Electric Renz, dar și un calculator performant, de tip desktop, cu toate programele necesare activității de editare incluse. 

  În prezent Editura „Ex Terra Aurum” are 11 angajați, coordonați de un Șef Serviciu, funcționând autonom din punct de vedere administrativ. Își elaborează și implementează bugetul propriu, își administrează documentelor justificative în tot circuitul Angajament Lichidare Ordonanțare Plată, exercită Controlul Financiar Freventiv Propriu, are control direct asupra producției și vânzărilor, evaluarea gestiunii, contabilitatea financiară, salarizarea și amortizarea mijloacelor fixe.  

  Fiind deja un pilon de bază, în ansamblul eforturilor și măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de lucru, a calității bunurilor și serviciilor executate, pe care conducerea Universității le face, an de an, editura își propune o majorare a volumului de activitate, statuat prin “Planul Editorial”. Vom atrage noi parteneriate benefice dezvoltării, vom continua dotarea cu echipamente tehnologice moderne și performante, ne vom diversifica activitatea la Librăria USAMV – București, oferind servicii de multiplicare și de legătorie lucrări de diplomă precum și inițierea primelor proiecte de carți și reviste electronice.


  © 2019 EDITURA EX TERRA AURUM