Servicii


  Printr-un management integru și profesionist, orientat către client, respectiv cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi, și nu numai, printr-un riguros control al costurilor și printr-o îmbunătățire continuă a metodelor, tehnologiilor și a calității produselor, Editura universitară „Ex Terra Aurum” nu este o simplă tipografie, ci un veritabil furnizor de soluții tipografice integrate.

  În conformitate cu „Planul Editorial”, Editura universitară „Ex Terra Aurum” editează și tipărește: cărți de specialitate cu ISBN, cursuri, caiete practice, manuale pentru studenți și lucrări de profil, ce reprezintă în ansamblu un volum impresionant de foi tipărite. Acestea sunt distribuite spre vânzare la Librăria Campusului, dar și la Biblioteca Centrală, pentru dezvoltarea fondului de carte, precum și la Facultățile din cadrul U.S.A.M.V.

  Începând cu anul 2017, edităm și tipărim în condiții grafice deosebite toate publicațiile din cadrul Conferinței Internaționale “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. Manifestarea științifică se desfășoară anual și cuprinde o suită de acțiuni și obiective, care la final se metamorfozează în colecțiile de volume științifice.  

  O componentă importantă a activității o constituie realizarea materialelor promoționale, menite să disemineze informații relevante despre oferta educațională în cadrul conferințelor și târgurilor, a vizitelor din teritoriu la liceele și colegiile de profil, dar și cu ocazia diverselor evenimente științifice. Multiplicăm pliante, flyere, broșuri, afișe, registre, convenții, contracte de studii etc, toate fiind necesare în activitatea de zi cu zi a tuturor departamentelor din cadrul USAMV București. De asemenea pe bază de comandă tipărim și legăm lucrări de licență, de disertație și teze de doctorat.

  Un alt sector de activitate îl reprezintă legarea, condiționarea și recondiționarea cărților aflate în patrimoniul Bibliotecii Centrale și al Bibliotecii Facultății de Medicină Veterinară. Prin această activitate mii de cărți prind anual viață din nou și reintră în circuitul de împrumut pentru solicitanți.

  Vă așteptăm cu drag!


  © 2019 EDITURA EX TERRA AURUM