Servicii Editură

Orientată către cititori, Editura Universitară „Ex Terra Aurum” nu este o simplă tipografie, ci a constituit încă de la începuturi un veritabil partener de soluții tipografice integrate pentru mediul academic, oferind o gamă diversificată de produse și servicii cu scopul de a acoperi și răspunde tuturor necesităților studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și publicului larg.
Activitatea editorială se concentrează pe patru paliere diferite, conexate de dorința de a sprijini cercetările științifice, procesul de învățământ și de creație. Astfel:

  1. Edităm și tipărim:
    • Cărți de specialitate cu ISBN, cursuri, caiete practice, manuale pentru studenți și lucrări de profil;
    • Publicațiile din cadrul Conferinței Internaționale „Agriculture for Life, Life for Agriculture”.
  2. Tipărim și legăm lucrări de licență, disertație și teze de doctorat.
  3. Realizăm materiale promoționale și multiplicăm pliante, flyere, broșuri, afișe, registre, convenții, contracte de studii etc.
  4. Legăm, condiționăm și recondiționăm cărțile aflate în patrimoniul Bibliotecii Centrale și al Bibliotecii Facultății de Medicină Veterinară. Prin această activitate mii de cărți prind anual viață din nou și reintră în circuitul de împrumut pentru solicitanți.

Editura Ex Terra Aurum logo

Campusul Agronomiei-Herăstrău, intrarea din B-dul Mărăști, nr. 59 +40 0748 996 622 editura@usamv.ro