Despre noi

     

    În conformitate cu „Planul Editorial”, au fost editate și tipărite comenzi care au cuprins: cărți de specialitate cu ISBN, cursuri, manuale pentru studenți și lucrări de profil, pliante, flyere, broșuri, afișe, registre, convenții, contracte de studii etc, ce au reprezentat în ansamblu un volum impresionant de foi tipărite. Acestea au fost distribuite spre vânzare prin Librăria Campusului și spre utilizare la Biblioteca Centrală, pentru dezvoltarea fondului de carte, la Facultățile din cadrul U.S.A.M.V, precum și pentru Cabinet Rectorat, Cabinete Prorectorat, departamente, birouri și direcții, aflate în organigrama USAMV București.

     


    © 2019 EDITURA EX TERRA AURUM